Over ToeristenkaartFriesland

ToeristenkaartFriesland kent een lange voorgeschiedenis. Het eerste fundament voor de kaart is gelegd in 2006. Op dat moment is het eerste onderliggende publieke platform van FrieslandWonderland gestart. Het idee achter FrieslandWonderland was destijds even simpel als uniek en geldt nog steeds. Verzamel mooie informatie over Friesland en bundel en distribueer dit slim zodat het op meerdere websites kan worden gebruikt. Werk daarbij zoveel mogelijk samen met lokale overheden, erfgoedinstellingen, uitgeverijen, cultuurhistorici en fotografen. Sindsdien hebben steeds meer partijen zich aangesloten bij dit eerste initiatief.

Vervolgens zijn platforms voor evenementen (www.frieslandagenda.nl) en fotografie (www.beeldbankfriesland.nl)toegevoegd. De meest recente toevoeging aan de reeks van platforms is het platform van de 'Canons van de Friese dorpen en steden' (www.dorpscanon.nl). Alle Friese dorpen en steden worden uitgenodigd op dit platform om hun eigen historische canon te schrijven.

Centrale gedachte bij het opzetten van al deze platforms is telkens dat zoveel mogelijk sprake is van een publiek platform waar iedereen aan mee kan doen.

Spreekt deze werkwijze u aan of heeft u in het algemeen vragen over deze toeristenkaart dan kunt u contact opnemen met Bauke Folkertsma van DeeEnAa, online City en Regiomarketing te Joure via bauke@deeenaa.nl.